Vaillant Group Serwis
Sp. z o.o.
Region – Małopolskie

ul. Ferdynanda Machaya 1
30-135 Kraków

tel. 12 263 90 10

Zdecentralizowana wentylacja z odzyskiem ciepła

Istotność powietrza dla ludzkiego organizmu wyłania się wyraźnie z prostego zestawienia. Człowiek pozbawiony dostępu do wody może przetrwać jedynie około 3 dni, podczas gdy brak dostępu do powietrza prowadzi do zaledwie 3 minut życia. W zależności od stopnia aktywności fizycznej, dziennego zapotrzebowanie człowieka na tlen oscyluje przeciętnie między 15 a 50 litrami na godzinę. Zawartość tlenu w powietrzu, z którym styka się człowiek podczas oddychania, nie powinna spaść poniżej 19,5%. W wielu przypadkach, szczególnie w słabo wentylowanych pomieszczeniach, wartość ta obniża się nawet do 17%.

Niedostateczna ilość tlenu oraz obecność zanieczyszczeń w powietrzu wewnątrz budynku prowadzą bezpośrednio do manifestacji objawów znanego ogólnie jako Syndrom Chorego Budynku (SBS). Oprócz negatywnego wpływu na ogólne samopoczucie, te skutki są znacznie bardziej niebezpieczne, wpływając nie tylko na zdrowie, lecz także na życie człowieka. Dlatego też, zapewnienie właściwej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń staje się priorytetem, mającym kluczowe znaczenie dla dobrostanu i zdrowia mieszkańców.

przebywanie-ludzi-na-zewnatrz-i-w-srodku

Wiedza, że większość czasu człowiek spędza w zamkniętych przestrzeniach, gdzie jakość powietrza często jest daleka od standardów zdrowia i komfortu, staje się niezbędne. Niech fakt, że zaledwie 10% roku spędzamy na świeżym powietrzu, będzie impulsem do zrozumienia, jak kluczowe jest dbanie o warunki wewnętrzne.

Gwarantowanie właściwej wentylacji to zadanie wymagające, zwłaszcza w przypadku starych budynków, gdzie wymiana okien na nowe, szczelne modele jedynie komplikuje sprawę. W wielu starszych domach tradycyjna wentylacja grawitacyjna staje się niewystarczająca, zwłaszcza w cieplejszych miesiącach, gdy minimalne różnice temperatury negatywnie wpływają na jej skuteczność. Sezon grzewczy natomiast sprawia, że naturalna wentylacja zwiększa zużycie energii na podgrzewanie napływającego powietrza, szczególnie problematyczne, gdy korzysta się z kotła z otwartą komorą spalania, pozyskującego powietrze wprost z wnętrza budynku.

Implementacja zaawansowanej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w starym budynku to zadanie pełne wyzwań. Konieczność układania kanałów powietrznych i umieszczenia rekuperatora w strategicznych miejscach sprawia, że to rozwiązanie nie zawsze jest łatwe do wdrożenia. Dlatego innowacyjne podejście oparte na zdecentralizowanej wentylacji mechanicznej, działającej poprzez jednostki nawiewno-wywiewne, z wbudowanym akumulacyjnym wymiennikiem ciepła, staje się atrakcyjną alternatywą dla efektywnej wentylacji pomieszczeń w starych domach.

praca-zdecentralizowanej-wentylacji-mechanicznej

System wentylacji zdecentralizowanej Vaillant recoVAIR VAR 60 może się składać nawet z 16 jednostek, które są centralnie sterowane i co 70 sekund zmienią rolę z nawiewnych na wywiewne.

zabudowa-jednostek-wentylacji-zdecentralizowanej

Jednostki systemu wentylacji zdecentralizowanej zabudowuje się bezpośrednio w ścianach zewnętrznych. Wystarczająca jest już średnica przewiertu 162 mm.

System wentylacji zdecentralizowanej z odzyskiem ciepła, choć charakteryzuje się nieco niższą efektywnością energetyczną w porównaniu do rekuperatorów, takich jak recoVAIR VAR 260, utrzymuje wysoki poziom osiągnięty w klasie A+. Ten standard pozwala nie tylko spełniać wymagania techniczne określone w Warunkach Technicznych WT 2017 dla budynków nowo wznoszonych, ale także dla tych, które są poddawane znaczącym modernizacjom.

Redukcja zużycia energii pierwotnej (EP) przez budynek oraz, co za tym idzie, energii końcowej (EK), przyczynia się bezpośrednio do znaczącego obniżenia kosztów związanych z ogrzewaniem domu. Optymalne wykorzystanie systemu wentylacji zdecentralizowanej z odzyskiem ciepła pozwala nie tylko na osiągnięcie efektywności energetycznej na poziomie klasy A+, ale również na uzyskanie zgodności z obowiązującymi normami technicznymi, co jest kluczowe zarówno dla nowych, jak i poddawanych modernizacjom budynków.

budowa-rekuperatora

Wkład wentylatora jednostki wentylacyjnej dokonuje zmiany kierunku obrotów, natomiast powietrze, zależnie od trybu pracy, przekazuje lub pobiera ciepło z ceramicznego wkładu rekuperatora. Dodatkowo, przepływając przez specjalnie zaprojektowany wkład filtracyjny, powietrze ulega skutecznej procesowi oczyszczania.

Więcej informacji na temat zdecentralizowanej wentylacji mechanicznej: