Vaillant Group Serwis
Sp. z o.o.
Region – Małopolskie

ul. Ferdynanda Machaya 1
30-135 Kraków

tel. 12 263 90 10

Efekty termomodernizacji budynku w przykładach

Termomodernizacja budynku, choć najczęściej utożsamiana z docieplaniem elewacji, obejmuje szeroki zakres działań, w tym również wymianę źródła ciepła czy poprawę efektywności systemu podgrzewania wody użytkowej. W kontekście budynków wielorodzinnych, termomodernizacja może także polegać na zastąpieniu pojedynczych, przestarzałych i mało efektywnych kotłów 2-funkcyjnych centralnym źródłem ciepła, takim jak kotłownia lub kogeneracyjne urządzenie generujące ciepło i energię elektryczną.

Warto podkreślić, że termomodernizacja obejmuje również modernizację układu rozdziału ciepła. Działania takie mogą obejmować równoważenie hydrauliczne, zastosowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach oraz wymianę pomp obiegowych na nowoczesne, energooszczędne rozwiązania. Dzięki tym krokom, termomodernizacja staje się kompleksowym procesem, przyczyniającym się nie tylko do poprawy efektywności energetycznej, ale także do komfortu użytkowników budynku.

Wymiana kotła modernizacja ogrzewania Vaillant

Rysunek 1. Wymiana starego kotła na nowy to korzyść ekonomiczna, ale również podniesienie poziomu komfortu i bezpieczeństwa. Nowoczesny gazowy kocioł kondensacyjny Vaillant ecoTEC plus. może być obsługiwany przez regulator pogodowy wbudowany w urządzeniu lub zabudowany w pomieszczeniu mieszkalnym.

Implementacja kolektorów słonecznych stanowi znaczący czynnik zwiększający efektywność całego systemu, przede wszystkim ze względu na niskie koszty produkcji ciepła przez instalację solarną. Wykorzystanie instalacji solarnej w tradycyjnym zastosowaniu, czyli do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, generuje roczne obniżenie kosztów jej podgrzewania na poziomie 50-60%. Takie rozwiązanie nie tylko przyczynia się do znacznych oszczędności, lecz także wpisuje się w ideę zrównoważonego i ekologicznego korzystania z energii, co staje się coraz bardziej priorytetowym aspektem w kontekście współczesnych technologii grzewczych.

Kolektory słoneczne płaskie montaż na dachu

Rysunek 2. Kolektory słoneczne mogą być stosowane z każdym źródłem ciepła – kotłem grzewczym lub pompą ciepła, skracając czas jego pracy, obniżając w ten sposób koszty eksploatacyjne i zmniejszając obciążenie urządzenia grzewczego.

Zdobycie komfortu cieplnego staje się nieodłączną potrzebą mieszkańców każdego domu czy mieszkania. W tym samym czasie, ze względu na systematyczny wzrost cen paliw i energii, koszty związane z ogrzewaniem stanowią coraz bardziej znaczący element budżetu domowego. Według badania Wärmebarometer (barometr ciepła), które objęło blisko 8000 respondentów, wiele osób wskazało opóźnienie sezonu grzewczego jako skuteczną metodę redukcji kosztów ogrzewania. Zaskakująco, docieplanie budynku znalazło się dopiero na 6. miejscu priorytetów. Warto zauważyć, że częściej rozważane są natychmiastowe rozwiązania, takie jak zmiana nawyków czy wykorzystanie dostępnych już środków (np. rolety, żaluzje, regulacja parametrów regulatora temperatury, itp.).

Ankieta - metody obniżenia-kosztów ogrzewania domu

Rysunek 3. Ankieta – badanie zachowania i nawyków mieszkańców 7 krajów (waermebarometer.de)

Jak wskazuje praktyka, wymiana starego kotła grzewczego na nowy, zwykle przynosi 30 do 40% obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Równie podobnie może wyglądać efekt zastosowania izolacji cieplnej i wymiany stolarki okiennej. W sumie rzeczywiste oszczędności z zużyciu energii w budynkach poddanych termomodernizacji, mogły przekraczać nawet 80%.

Przykłady termomodernizacji budynków: