Vaillant Group Serwis
Sp. z o.o.
Region – Małopolskie

ul. Ferdynanda Machaya 1
30-135 Kraków

tel. 12 263 90 10

Kocioł jedno- czy dwufunkcyjny?

Wyróżnienie pomiędzy kotłami jedno- a dwufunkcyjnymi głównie odnosi się do kotłów zawieszanych, zwłaszcza że tradycyjne kotły wolnostojące zazwyczaj mają jedno przeznaczenie – ogrzewanie domu. Kotły stojące, choć standardowo jednofunkcyjne, mogą również obsługiwać podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, o ile wyposażone są w osobny zbiornik podgrzewczy.

W przypadku kotłów zawieszanych (wiszących), jednofunkcyjne zazwyczaj są zoptymalizowane do współpracy z systemem grzewczym budynku, a przy wykorzystaniu dodatkowego podgrzewacza zbiornikowego, mogą obsługiwać również podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Kotły zawieszane, w przeciwieństwie do kotłów stojących, mogą występować zarówno w wersji jedno-, jak i dwufunkcyjnej. Kocioł dwufunkcyjny jest standardowo zaprojektowany do efektywnego ogrzewania budynku oraz dostarczania ciepłej wody użytkowej.

vaillant kotły stojące

Rysunek 1. Stojące kotły grzewcze, jak np. gazowy Vaillant VKK ecoVIT exclusiv, standardowo w wersji jednofunkcyjnej przeznaczone są do ogrzewania budynku. Najczęściej są łączone z podgrzewaczem pojemnościowym, dla dostarczania mieszkańcom domu, ciepłej wody użytkowej.

Kocioł dwufunkcyjny zawieszany charakteryzuje się możliwością efektywnego podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) poprzez przepływowy układ wymiennika ciepła. Dzięki wbudowanej funkcji dwufunkcyjnej, tego typu kocioł umożliwia zarówno efektywne ogrzewanie pomieszczeń, jak i dostarczanie ciepłej wody użytkowej, co sprawia, że jest popularnym rozwiązaniem w mniejszych domach, jak również mieszaniach, gdzie istnieje potrzeba optymalizacji przestrzeni i inwestycji.

kocioł wiszący z podgrzewaczem vaillant

Rysunek 2. Kotły wiszące jednofunkcyjne współpracują z podgrzewaczami pojemnościowymi ciepłej wody użytkowej lub podgrzewaczami uniwersalnymi (kombi) przeznaczonymi do podgrzewania wody użytkowej i wspomagania ogrzewania we współpracy z instalacją solarną.

kocioł jedno- i dwufunkcyjny - przekroj

Rysunek 3. Od lewej: 1) gazowy kondensacyjny 1-funkcyjny kocioł wiszący, 2) gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny kocioł wiszący – pracujący w trybie ogrzewania budynku, 3) kocioł jak w pkt.2) – pracujący w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej (poprzez wymiennik ciepła).

Dwufunkcyjny kocioł wiszący stanowi efektywne rozwiązanie umożliwiające przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (CWU) poprzez wbudowany wymiennik ciepła. Wybór kotła dwufunkcyjnego niesie ze sobą korzyści związane z redukcją kosztów inwestycji. Warto jednak zauważyć, że komfort użytkowania ciepłej wody jest optymalny głównie w przypadku niewielkich potrzeb, typowych dla pojedynczej łazienki. Brak zbiornika buforowego dla wody użytkowej wyklucza możliwość zastosowania cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, co w efekcie eliminuje czas oczekiwania na ciepłą wodę po otwarciu kranu. Pomimo tego, że cyrkulacja może poprawić komfort, to jednocześnie generuje dodatkowe straty ciepła. Nowoczesne regulatory wprowadzają rozwiązania, takie jak funkcja „taktowania”, mające na celu zminimalizowanie dodatkowego zużycia ciepła związanej z cyrkulacją ciepłej wody użytkowej poprzez krótkotrwałe załączanie pompy w odpowiednich momentach.

Zastosowanie kotła jednofunkcyjnego umożliwia precyzyjne dopasowanie pojemności podgrzewacza do indywidualnych potrzeb, jednocześnie ograniczając maksymalną moc grzewczą kotła. W przypadku kotłów dwufunkcyjnych, zazwyczaj posiadają one dwie odrębne wartości mocy grzewczej: jedną dla standardowego ogrzewania budynku i drugą dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Przykładowo, gazowy kocioł kondensacyjny ecoTEC plus (VC 25CS/1-5), będący kotłem wiszącym, posiada regulowaną moc cieplną w zakresie od 2,8 do 26,4 kW w trybie ogrzewania domu, natomiast dla podgrzewania CWU osiąga moc do 27,5 kW. Takie rozwiązanie ma na celu zoptymalizowanie wydajności przepływowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej.