Vaillant Group Serwis
Sp. z o.o.
Region – Małopolskie

ul. Ferdynanda Machaya 1
30-135 Kraków

tel. 12 263 90 10

Systemy grzewcze dla budynku w standardzie WT 2017

1 stycznia 2017 r. nastał moment wprowadzenia nowych warunków technicznych dla budynków i ich lokalizacji, określanych jako WT 2017. Te regulacje zastąpiły wcześniejsze normy WT 2014 i zostały oficjalnie ogłoszone poprzez Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, udostępnione również w Dzienniku Ustaw. Istotna część tych nowych przepisów dotyczy standardu energetycznego budynków, ze szczególnym uwzględnieniem norm izolacyjności cieplnej przegród, rur systemów ogrzewania i ciepłej wody, a także szczelności powietrznej budynku.

domy-zgodne-z-warunkami-WT2017

Nowe warunki techniczne, WT 2017, narzucają budynkom precyzyjne kryteria, które muszą spełniać w kontekście zużycia energii pierwotnej (EP). To kryterium obejmuje całość potrzeb związanych z ogrzewaniem, wentylacją, chłodzeniem pomieszczeń oraz podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej. Obejmuje to nie tylko nowo projektowane budynki po 1 stycznia 2017 roku, ale także istniejące obiekty poddawane znacznej przebudowie lub zmianie funkcjonalności.

Aby budynek z powodzeniem spełnił wymagania warunków WT 2017, niezbędne jest zastosowanie w pierwszej kolejności odpowiedniego standardu izolacji termicznej przegród, a następnie systemu grzewczego o wyjątkowej efektywności energetycznej. Jednak to wytyczne odnoszą się do systemu grzewczego rozumianego kompleksowo, służącego nie tylko do ogrzewania, lecz także do zadań związanych z wentylacją i chłodzeniem pomieszczeń. Nie bez znaczenia jest także aspekt podgrzewania ciepłej wody użytkowej, którego rola w bilansie energetycznym nowych budynków jest niebagatelna.

kociol-gazowy-kondensacyjny-WT2017

Wdrożenie wyłącznie wysokoefektywnego kondensacyjnego kotła gazowego może okazać się niewystarczające do spełnienia wymogów WT 2017 przez budynek. Optymalizacja tego procesu staje się możliwa dopiero poprzez dodanie do układu mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła oraz/lub zastosowanie kolektorów słonecznych, co pozwala na obniżenie zużycia energii pierwotnej (EK) poniżej ustalonego progu 95 kWh/m2rok. Szczególnie wartościowy wpływ na redukcję zużycia energii pierwotnej wykazują kolektory słoneczne, które efektywnie zmniejszają zapotrzebowanie na energię elektryczną w trakcie swej pracy. Takie kompleksowe podejście uwzględniające różnorodne technologie przyczynia się do osiągnięcia pełnej zgodności z nowymi normami technicznymi.

pompa-ciepla-WT2017

Jedynie pompy ciepła stanowią samodzielne rozwiązanie umożliwiające zgodność z rygorystycznymi wymogami WT 2017, dzięki wyjątkowo wysokiemu udziałowi energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym. Szczególnie efektywne są tutaj pompy ciepła typu solanka/woda, które dodatkowo charakteryzują się unikalną możliwością zastosowania w procesie chłodzenia naturalnego (pasywnego), cechującego się minimalnym zużyciem energii elektrycznej.

Kluczową rolę w osiągnięciu wysokiej efektywności energetycznej systemu grzewczego odgrywa jego precyzyjna automatyka. Perfekcyjna regulacja temperatury pomieszczeń oraz ilości powietrza wentylacyjnego przyczynia się istotnie do redukcji wskaźnika zużycia energii pierwotnej przez budynek. To nie tylko pozytywnie wpływa na efektywność energetyczną, ale także wspomaga spełnienie wymagań WT 2017.

W kontekście nowych warunków WT 2017, istnieje zwiększone zaangażowanie w redukcję wpływu budynków na środowisko. Globalne spojrzenie na zużycie energii obejmuje nie tylko sam budynek, ale także proces pozyskiwania i transportu paliwa. Energia pierwotna EK uwzględnia te aspekty, stąd rośnie znaczenie energii odnawialnej pozyskiwanej bezpośrednio w otoczeniu budynku. Wyjątkowo wymagające jest spełnienie norm zastosowaniem paliw stałych, zwłaszcza w kontekście produkcji ciepła i energii elektrycznej z węgla. W przypadku energii elektrycznej, wyjątkowym atutem pozostaje wysoka efektywność energetyczna pomp ciepła, co sprawia, że są one szczególnie konkurencyjne. Ostatecznie, korzystając głównie z energii odnawialnej, pompy ciepła pozwalają efektywnie spełnić wymagania warunków WT 2017.

Energia-pierwotna

Przepisy warunków technicznych WT 2017 precyzyjnie definiują kryteria związane z zużyciem energii pierwotnej przez budynek. Istotne jest, że na to zużycie wpływają nie tylko fundamentalne czynniki, takie jak rodzaj używanego paliwa, ale również skomplikowany zestaw zmiennych, obejmujący zarówno zużycie energii użytkowej (uwarunkowane standardem energetycznym budynku), jak i zużycie energii końcowej (zależne od efektywności energetycznej zastosowanego systemu grzewczego).

Więcej informacji na temat systemów grzewczych dla budynków o standardzie WT 2017: