Vaillant Group Serwis
Sp. z o.o.
Region – Małopolskie

ul. Ferdynanda Machaya 1
30-135 Kraków

tel. 12 263 90 10

Wymiana piecyka łazienkowego

Przepływowe gazowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej, popularnie zwane piecykami łazienkowymi, stanowią powszechne rozwiązanie, zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych, gdzie system ogrzewania jest zasilany z sieci ciepłowniczej. Te urządzenia zapewniają skuteczne i nieprzerwane podgrzewanie wody użytkowej przez cały rok. Piecyki łazienkowe cieszą się dużą popularnością ze względu na swoją niezawodność, a niekiedy potrafią służyć nawet przez trzy lub czterdzieści lat. Ten długi okres eksploatacji wynika częściowo z krótszego czasu pracy, bowiem piecyki łazienkowe zazwyczaj pracują przez około 300÷400 godzin rocznie, podczas gdy, dla porównania, tradycyjny kocioł grzewczy funkcjonuje przez około 2000÷2400 godzin w ciągu roku. Ta różnica w czasie eksploatacji przekłada się na solidną trwałość i wydajność tych urządzeń, co sprawia, że są one cenione w kontekście dostarczania ciepłej wody użytkowej w efektywny i niezawodny sposób.

sprawności starych piecyków łazienkowych

Rysunek 1. Sprawność pracy, wiek oraz emisja tlenku węgla CO starych piecyków łazienkowych („Nowe rozwiązania techniczne w zakresie urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania – kierunki poprawy bezpieczeństwa mieszkańców budownictwa wielokondygnacyjnego.” 2010, G.Czerski, Cz.Butrymowicz, A. Tałach)

Podgrzewacze przepływowe starszej generacji często były instalowane głównie w łazienkach, charakteryzując się pobieraniem powietrza do procesu spalania bezpośrednio z wnętrza pomieszczenia. To, co nazywane jest otwartą komorą spalania, miało jednak negatywny wpływ na efektywność pracy tych urządzeń ze względu na zwiększony przepływ powietrza, wyższą produkcję spalin oraz większe straty ciepła związane z przepływem powietrza, nawet przy wyłączonym palniku. Dodatkowe zużycie gazu wynikało także z pracy tzw. palnika dyżurnego, potocznie zwanego „świeczką”, który utrzymywał płomień dyżurny niezbędny do uruchomienia głównego palnika. Pobieranie powietrza do spalania z wnętrza pomieszczenia miało dodatkowy efekt chłodzenia, spowodowany wymaganym dopływem powietrza z zewnątrz. Otwarta komora spalania wymagała również odpowiedniej wentylacji pomieszczenia, w którym był zainstalowany podgrzewacz łazienkowy.

Praktyka pokazała, że zimą otwory wentylacyjne bywają zatykane w celu ograniczenia napływu zimnego powietrza do mieszkania, co stwarzało bezpośrednie zagrożenie życia, zwłaszcza w przypadku niedostatecznej wentylacji. Niestety, zdarzały się przypadki zatrucia czadem, czyli tlenkiem węgla, co podkreśla istotę odpowiedniego zapewnienia bezpieczeństwa przy korzystaniu z tego rodzaju urządzeń. Z uwagi na te aspekty, nowoczesne technologie oraz bardziej zaawansowane i bezpieczne rozwiązania z zakresu podgrzewaczy przepływowych są obecnie coraz bardziej preferowane, eliminując potencjalne ryzyko związanego z eksploatacją starszych modeli.

otwarta i zamknięta komora spalania

Rysunek 2. Spalanie 1 m3 gazu ziemnego wymaga dostarczenia ok. 10 m3 świeżego powietrza. W praktyce urządzenie z zamkniętą komora spalania uzyskuje wyższą sprawność od 2 do 5% w porównaniu do tradycyjnych kotłów lub piecyków
z otwartą komorą spalania.

Emisja tlenku węgla w starszych urządzeniach osiąga bardzo wysokie poziomy, często przekraczając nawet 30-40 tysięcy ppm (ppm – jedna część na milion: 1/1.000.000). W nowoczesnych podgrzewaczach, w porównaniu do tego, emisja tlenku węgla utrzymuje się zazwyczaj na znacznie niższym poziomie, maksymalnie oscylując w granicach 100÷200 ppm. Tlenek węgla (CO) nie tylko pełni funkcję wskaźnika niekorzystnej emisji zanieczyszczeń związaną z pracą palnika, ale również stanowi dodatkowy czynnik wpływający na niższą sprawność starszych urządzeń, wynikającą z niskiej jakości procesu spalania. Obecność tlenku węgla wskazuje na niecałkowite spalanie paliwa, co oznacza straty energii w nim zawartej.

Poza aspektem ekologicznym, istnieje istotny efekt ekonomiczny związany z wymianą starego podgrzewacza łazienkowego na nowy. Zależnie od stanu technicznego istniejącego urządzenia oraz od standardu technicznego nowego, możliwe jest obniżenie zużycia gazu ziemnego w praktyce o zakresie od 10 do 40%. Tak więc, inwestycja w nowoczesny podgrzewacz może zwrócić się nawet w niecałe 3 lata. Dodatkowo, korzyścią jest posiadanie nowego urządzenia objętego gwarancją, które zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Nowoczesne podgrzewacze nie tylko ograniczają negatywny wpływ na środowisko, ale również przynoszą korzyści ekonomiczne, stanowiąc zrównoważone rozwiązanie zarówno pod kątem efektywności, jak i ochrony środowiska.