Vaillant Group Serwis
Sp. z o.o.
Region – Małopolskie

ul. Ferdynanda Machaya 1
30-135 Kraków

tel. 12 263 90 10

Przykłady zastosowania pomp ciepła

Pompy ciepła zyskują stopniowo na znaczeniu w dynamicznym rynku branży grzewczej, stanowiąc wszechstronne rozwiązanie o zastosowaniu we wszystkich strefach klimatycznych. Wykorzystywane są nie tylko do efektywnego ogrzewania budynków, ale również stają się coraz bardziej popularne w podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej oraz w procesie chłodzenia pomieszczeń. W przypadku nowych budynków jednorodzinnych zastosowanie znajdują pompy ciepła typu solanka/woda jak np. seria Vaillant flexoTHERM exclusive, korzystające z gruntu jako źródła ciepła. Dla budynków istniejących, gdzie prowadzenie prac ziemnych jest utrudnione, częściej znajdują zastosowanie pompy ciepła typu powietrze/woda jak np. Vaillant aroTHERM plus.

Pompy ciepła Vaillant geoTHERM

Rysunek 1. Pompy ciepła Vaillant typoszeregu flexoTHERM i flexoCOMPACT mogą korzystać z dowolnego dolnego źródła ciepła poprzez wybór odpowiedniego komponentu dla odbioru i przekazywania ciepła otoczenia. W wersji flexoCOMPACT pompa ciepła zawiera wbudowany podgrzewacz ciepłej wody użytkowej.

Zastosowanie pomp ciepła

Pompa ciepła doskonale sprawdza się zarówno jako niezależne źródło ciepła, jak i w symbiozie z konwencjonalnymi urządzeniami, takimi jak kotły olejowe czy gazowe. W zestawieniu z kotłem grzewczym, pompa ciepła pełni funkcję głównego źródła ciepła, które przy wyższym zapotrzebowaniu jest wspomagane przez kocioł. W sytuacjach, gdy temperatura dolnego źródła ciepła jest niska, moc grzewcza pompy ciepła może być zastępowana przez kocioł. Zyskując na popularności, pompy ciepła typu powietrze/woda wyróżniają się prostotą i szybkością montażu oraz niższymi kosztami inwestycyjnymi w porównaniu z ich odpowiednikami solanka/woda.

Pompy ciepła powietrze-woda Split Vaillant geoTHERM

Rysunek 2. Jednostka zewnętrza pomp ciepła typu powietrze/woda instalowana może być blisko budynku dzięki minimalnemu poziomowi hałasu, np. dla Vaillant aroTHERM VWL jako 45 dB(A) mierzone w źródle

Pompy ciepła typu solanka/woda doskonale sprawdzają się jako całoroczne źródło ciepła, pokrywając w pełni zapotrzebowanie na ciepło budynku. Dodatkowo oferują możliwość efektywnego zastosowania w najbardziej ekonomicznej i ekologicznej metodzie chłodzenia pomieszczeń, znanej również jako chłodzenie naturalne lub pasywne. Ta innowacyjna technologia opiera się na wykorzystaniu naturalnej chłodności gruntu (poprzez sondy pionowe) lub wody (np. studnie głębinowe), eliminując konieczność uruchamiania sprężarkowego obiegu chłodniczego pompy ciepła.

10 przykładów zastosowania pomp ciepła:

  • Ogrzewanie budynków mieszkalnych: Pompy ciepła są powszechnie stosowane do efektywnego ogrzewania domów i mieszkań. 
  • Ogrzewanie budynków komercyjnych: Zastosowanie pomp ciepła obejmuje także systemy grzewcze w obiektach komercyjnych, takich jak biura, sklepy, hotele itp. 
  • Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej: Pompy ciepła mogą być używane do podgrzewania wody użytkowej w domach, hotelach czy basenach. 
  • Chłodzenie budynków: Pompy ciepła mogą działać w trybie chłodzenia, umożliwiając efektywne schładzanie wnętrza budynków w okresie letnim. 
  • Ogrzewanie podłogowe: Systemy ogrzewania podłogowego często wykorzystują pompy ciepła do efektywnego rozprowadzania ciepła w pomieszczeniach. 
  • Ogrzewanie i chłodzenie przemysłowe: W sektorze przemysłowym pompy ciepła mogą być stosowane do obsługiwania systemów grzewczych i chłodzących w zakładach produkcyjnych. 
  • Chłodzenie i ogrzewanie w pojazdach elektrycznych: Pompy ciepła są wykorzystywane do klimatyzacji i ogrzewania w pojazdach elektrycznych, wspierając efektywne zużycie energii. 
  • Ogrzewanie instalacji sportowych: W przypadku obiektów sportowych, pompy ciepła mogą dostarczać ciepło na potrzeby podgrzewania kortów tenisowych, lodowisk itp. 
  • Ogrzewanie basenów: Pompy ciepła są skutecznym rozwiązaniem do podgrzewania wody w basenach, zapewniając komfortowe warunki kąpielowe. 
  • Systemy geotermalne: Pompy ciepła geotermalne korzystają z energii zgromadzonej w ziemi, co pozwala na efektywne ogrzewanie i chłodzenie budynków, zwłaszcza w obszarach o specyficznych warunkach geologicznych.